Adventtiliikkeen tehtävä nykymaailmassa

 

 

Onko samantekevää tulla uskoon missä tahansa hengellisessä liikkeessä? Miten adventtiliike eroaa muista? Mikä on sen erityisyys ja ainutlaatuisuus? Ihmiskunnan kaikissa murroskohdissa taivas on aina herättänyt erikoisihmisiä ja -liikkeitä. Mikä on ollut heidän erilaisuutensa ja voimansa? Miten heitä on kohdeltu? Olisiko taivas jättänyt suuren viimeisen kriisin ajan maailman ilman erikoisjulistusta, erikoisohjelmaa ja -liikettä?

Lopunajan liikkeen merkit? Ilmestyskirjan (14:6 ->) kolmen enkelin suuret tuomiopäivän huudot maailmalle samanaikaisesti ilmenevän ekumenian kanssa. Onko muita hengellisiä liikkeitä, jotka olisivat ottaneet tämän viimeisen ajan sanoman toimintansa pohjaksi? Jes 62:10-12, jota Elsa Luukkanen kutsuu kolmen enkelin rinnakkaistekstiksi: ”Käykää, käykää ulos porteista, tasoittakaa kansalle tie…” Tämä on Jumalan järjestämä viimeinen marssi. Kuningas on tulossa ja tien on oltava pian valmis!

 
Elsa Luukkanen, Turussa 30.10.1976

Israelin kansan korpivaellus

 

 

Luvattuun maahan päästäkseen Israelin kansa joutui kulkemaan korven kautta. Tuo heidän vaelluksensa oli monin verroin raskaampi, kuin me ehkä osaamme kuvitellakaan. Onko meillä, viimeisten aikojen uskovilla, ollut lainkaan todellista korpivaellusta hengellisessä mielessä?

 
Elsa Luukkanen, 17.6.1976

Hengen kaste Ilmestyskirjan mukaan

 

 

Profeetta Joelin mukaan aikojen lopussa tapahtuu suuri Hengen vuodatus. Ilmestyskirja on loppusana kaikesta. Mainitaanko Hengen vuodatuksesta myös ilmestyskirjassa?

 
Elsa Luukkanen, Turussa 18.9.1955