Seulonta

 

 

Jos haluamme selviytyä vihollisen seulonnasta voittajina, Jeesus on ainoa mahdollisuutemme. Meidän on Pietarin tavoin sanottava hänelle: ”Herra, sinä tiedät kaiken.” Ehtoolinen on uudelleen alkamisen paikka. Se on hetki, jossa kohtaamme Jeesuksen hellän, säälivän ja rakastavan katseen.

 
Taisto Hillberg, Tampereella 20.11.1993

Pelastusvarmuus

 

 

Ihminen voi pelastua esim. onnettomuudesta, maanjäristyksestä, tulipalosta tai hukkumisesta. Myös uskonnollisessa merkityksessä puhutaan pelastuksesta. Kun ihminen tulee uskoon, sanotaan, että hän on nyt pelastunut.

Onko varmuus omasta pelastuksesta uskoon tulleelle itsestään selvyys? Näyttää siltä, että niin ei aina ole. Pelastusvarmuus puuttuu silloin, kun pelastustapahtumaan halutaan lisätä oma, inhimillinen osuus. Se, joka luottaa ansiouskontoon, ei voi ollakaan varma pelastuksestaan. Pelastusvarmuus saavutetaan ainoastaan luottamalla yksin Jeesuksen sovitustyön kautta saatuun syntien anteeksiantamiseen.

 
Taisto Hillberg, Tampereella 1980

Kristus, minun pelastajani

 

 

”Yhden ainoan ihmisen teko toi maailmaan synnin ja synnin mukana kuoleman. Näin on kuolema saavuttanut kaikki ihmiset, koska kaikki ovat tehneet syntiä. Rikkomusta ei kuitenkaan voi verrata armoon. Yhden ainoan ihmisen rikkomus on tosin tuottanut kaikille kuoleman, mutta vielä paljon runsaammin ovat Jumalan armo ja Hänen lahjansa tulleet yhden ainoan ihmisen, Jeesuksen Kristuksen, ansiosta kaikkien osaksi”. (Room. 5:12 ja 15)

Adamissa olemme saaneet pakkoperinnön ja se on synti, ero Jumalasta. Sen kuilun, jonka synti teki Jumalan ja ihmisen välille, sen yli Jeesus rakensi sillan, tai oikeastaan Hän poisti tuon kuilun. Kristuksen risti on ainut paikka, jossa Jumala ja syntinen ihminen kohtaavat toisensa. Ensimmäinen askel pelastukseen on kääntymys ja parannus.

 
Taisto Hillberg, Tampereella 18.4.1993

Uusi liitto

 

 

”Tulee aika”, sanoo Herra, ”jolloin minä teen uuden liiton Israelin kansan ja Juudan kansan kanssa.” .. ”Minä panen lakini heidän sisimpäänsä, kirjoitan sen heidän sydämeensä.” (Jer. 31:31, 33)

Uuden liiton takaaja, välittäjä, uhri, pappi ja esikoinen on Jeesus Kristus. Hän, joka on täydellinen, voi uuden liiton takaajana tehdä täydelliseksi myös ne, jotka hyväksyvät tämän liiton.

 
Taisto Hillberg, Tampereella 20.9.2003

Perisynti

 

 

Luomisen jälkeen kaikki oli sangen hyvää. Tänä päivänä voidaan sen sijaan todeta, että asiat ovat toisin. Jumala loi Adamin kuvakseen, kaltaisekseen, mutta Adamin pojasta, Seetistä, sanotaan, että hän oli isänsä kaltainen. Jumalan kuva oli vaihtunut langenneen ihmisen kuvaksi.

Jokainen tähän maailmaan syntynyt ihminen on turmeltuneeseen sukuun syntynyt. Olemme saaneet synnin Adamin pakkoperintönä. Tässä tilassa emme voi tehdä mitään hyväksemme, vaan pelastus on alusta loppuun saakka Jumalan teko. Me voimme ainoastaan torjua Jumalan pelastusteon, tai sitten hyväksyä sen omalle kohdallemme. Jumala ei tuomitse meitä siitä, millaisia olemme, vaan Hän tuomitsee meidät sen mukaan, miten me suhtaudumme Jeesukseen ja Jeesuksen tekoon. Jumala auttakoon meitä kirkkaasti tajuamaan sen, että Jeesus tuli pelastamaan syntisiä ihmisiä.

 
Taisto Hillberg, Tampereella 7.11.1981