Kun Ihmisen Poika tulee

 

 

”Minä sanon teille: hän toimittaa heille oikeuden pian. Kuitenkin, kun Ihmisen Poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä?” (Luukk. 18:8). Joku on sanonut, että tässä jakeessa esiintyvät Jumalan varmuus ja ihmisen epävarmuus. Epävarmuus ei kuitenkaan koske Jeesuksen takaisintuloa, vaan sitä, löytääkö Hän silloin uskoa maan päältä. Uskoa on kyllä silloinkin olemassa, mutta sellainen usko, joka kaiken ahdistuksenkin keskellä kirkastuu, on harvinaista. Sitä löytyy vain niiltä, jotka tuntevat Herran.

 
Wiljam Aittala, 1975

Hengellinen ihminen

 

 

Minkälainen on hengellinen ihminen? Ensiksi, hän on saanut Hengen, joka on Jumalasta. Paavali sanoo: ”Me emme ole saaneet maailman henkeä, vaan sen Hengen, joka on Jumalasta”.

Hengellisen ihmisen suurimpana huolenaiheena eivät ole ajalliset asiat, vaan ikuiset arvot. Meidän tuleekin pyrkiä siihen mikä on ylhäältä. Se ei tarkoita epäraitista vieraantumista jokapäiväisen elämän toimista ja asioista, vaan se merkitsee sitä, että tavoitteemme tulee olla ikuisissa arvoissa.

 
Wiljam Aittala, 1975

Jumalan kansan seulonta

 

 

Uskovien keskuudessa on käynnissä jatkuva seulominen. Jumala seuloo kansaansa säilyttääkseen sen (Aam. 9:9), kun taas Saatana kadottaaksen sen (Luuk. 22:31). Keinot, joilla vihollinen seuloo ovat: väärät opit, vaino ja ahdistus, poliittinen painostus, eräät aatteelliset ja teologiset ismit sekä kiintymys ajalliseen.

Me tarvitsemme tänä aikana kahta sanomaa: Kristusta ja Jumalan uudeksi tekevää voimaa. Ne voidaan myös ilmaista toisin – herätys ja uskonpuhdistus.

 
Wiljam Aittala, Tampereella 1975